ஜனாசா அறிவித்தல்!முஹம்மதிஸ்மாயில் முஹாஜிர்.

அக்கரைப்பற்று 01 #பத்தஹ் மஹல்லாவை(குளத்துப்பள்ளி) சேர்ந்த #ஹனீபா காலமானார்
#தாவூத் , #இப்றாஹீம் (பிடவை வியாபாரி) #றஜாப் #ஆயிசா#றகுமா ஆகியோரின் #சகோதரரும்
மர்ஹூம் #சஹாப்தீன் (கானூஸ்ட மச்சினன்) அவர்களின் #மைத்துனரும் ஆவார்
அன்னாரது ஜனாசா கடற்கரை வீதியின் வலது பக்க இரண்டாவது தெருவிலுள்ள அவரது சகோதரர் றஜாப் / சகோதரி ஆயிஷா அவர்களது வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது
தகவல் : இஸ்மத் (SDO)


Advertisement