மொட்டுக்கு,முட்டுக் கொடுப்பு

வனனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான காதர் மஸ்தான் எதிர்வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் #SLPP கட்சியின் சார்பில் போடடியிடவுள்ளதாகத் தெரிய வருகின்றது.


Advertisement