யாழில் ஊடரங்கு மறு அறிவித்தல் வரை

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் விதிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு, அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை அமுலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப் படுகின்றது.


Advertisement