இலங்கையில் 6 ஆவது மரணம்

இலங்கையில் Covid19 பாதிப்பால் 6 ஆவது மரணம் இடம்பெற்றுள்ளது. 80 வயதான ஒருவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார்.


Advertisement