ஜன்னலையாவது திற. உலகை உரசிடுவோம்!

உலகம் முடக்கப்பட்டுள்ளது. #கொரோனா தொற்றினால், மக்கள்  தமது வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல், உலகை ஜன்னல்களிலாவது பார்த்து விடுவோம்.


Advertisement