தீவிரமடையும் தாழமுக்கம்: மழையுடன் கூடிய காலநிலை தொடரும்


களனி ஆறு, களு, நில்வலா கங்கை மற்றும் மீ-ஓயா, தெதுருஓயா ஆகியவற்றைஅண்மித்த பகுதிகளில் வாழ்வோருக்கு வௌ்ள அனர்த்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.


Advertisement