இணைந்து செயற்பட தயார்

ஜனநாயகத்திற்கான போராட்டத்தின் போது முன்னிலை சோசலிசக் கட்சியுடன் இணைந்து செயற்பட தயார் என்று அனுரகுமார தெரிவித்துள்ளார்.


Advertisement