அழைப்பாணை

கொழும்பு மாவட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹிருனிகா பிரேமச்சந்திரவுக்கு, கொழும்பு மேல் நீதிமன் அழைப்பாணை விடுத்துள்ளது. ஆட்கடத்தலுடன் சம்மந்தப்பட்ட வழக்கு ஆஸ்ரீஇதுவாகும்.


Advertisement