பதவி வெற்றிடங்கள்

தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் கீழ் பதவி வெற்றிடங்கள்
தகுதியானவர்கள் உடன் விண்ணப்பிக்கவும்
இத்தகவல் உங்களுக்க பயனளிக்காவிட்டால் நண்பர்களுக்கு அவசியம் பகிருங்கள்
மேலும் வேலைவாய்ப்புக்கள் தொடர்பாக அறிந்துகொள்ள இப்பக்கத்தை அவசியம் லைக் செய்யவும்.www.nddch.gov.lk


Advertisement