இலங்கையில் #COVID19LKA எண்ணிக்கை 1810

இன்று இதுவரை 09 பேர் அடையாளம், மொத்த நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 1810, 
- 08 கடற்படை
- 01 குவைத்தில் இருந்து திரும்பியவர்Advertisement