குமார் சங்கக்கார வெளியேறினார்

ஆட்ட நிர்ணயம்; 9 மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக வாக்குமூலம் வழங்கிய பின்னர், விளையாட்டு குற்ற விசாரணை பிரிவிலிருந்து, குமார் சங்கக்கார வெளியேறினார்


Advertisement