#வேலைவாய்ப்பு

கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அமைச்சில் காணப்படும் பல்வேறு பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 14.08.2020
(இவ்விளம்பரத்தை இன்று 2020.07.29ஆம் திகதி வெளியான தினகரன் மற்றும் Daily News ஆகிய நாளிதழ்களில் காணலாம்)Advertisement