தகனம் செய்யப்பட்டது, உறுதி செய்யப்பட்டது

2 வருட தலைமறைவு வாழ்க்கை.. அங்கொட லொக்கா கோயம்புத்தூரில் உயிரிழந்து, தகனம் செய்யப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.


Advertisement