இஸ்ரேலில் இஸ்லாமிய கலீபா ஆட்சிக் கால தங்க நாணயங்கள்

 இஸ்ரேலில் 1,100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புதைக்கப்பட்டிருந்த தங்க நாணயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.Advertisement