மீண்டும். தீ பரவ வாய்ப்புகள் குறைவு

 


7 தினங்களில் 100 மணித்தியாலங்கள் போராட்டம் : நியூடயமன்ட் கப்பலின் தீயை முற்றாக கட்டுப்படுத்த 440,000 லீற்றர் நீர், 4,500 கிலோ உலர் இரசாயனம் - மீண்டும் தீ பரவ வாய்ப்புகள் குறைவு எனவும் தெரிவிப்புAdvertisement