குளிரூட்டல் நடந்து வருகிறது,#MTNewDiamond இல்

 தீயணைப்பு #ICG மற்றும் SL கப்பல்களின் முயற்சியால், இழுபறிகள் மற்றும்  தீ மூழ்கியதாகத் தெரிகிறது. #MTNewDiamond இல் சுடர் மற்றும் புகை எதுவும் தெரியவில்லை. அடுத்த நடவடிக்கைக்கு நிலைமை கண்காணிக்கப்படுகிறது. AFFF & நீர் தெளித்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் தொடர்ச்சியான எல்லை குளிரூட்டல் நடந்து வருகிறதுAdvertisement