பாதிப்பு

 


கொழும்பு − டுப்ளிகேஷன் வீதியில் மரமொன்று முறிந்து வீழ்ந்தமையினால் போக்குவரத்து பாதிப்பு.Advertisement