89 ஆவது பிறந்த நாள்

 


தினகரன் பத்திரிகையின் 89 ஆவது பிறந்த நாள் விழா.

தினகரன் ஆசிரியர் செந்தில் வேலவர் தலைமையில்
நிறுவன தலைவர் டபிள்யு.தயாரத்னவின் பங்குபற்றலுடன் நடைபெற்ற போது