#இலங்கை இன்றைய #செய்திகள் #lka 2021/7/14 #வீதி விபத்துக்களால் உயிரிழப்பவர்கள் அதிகரிப்பு


via IFTTT