சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட #தென்ஆபிரிக்க முன்னாள் #ஜனாதிபதி யார்? #SouthAfrica #Riots #2021 பலர் பலி.via IFTTT