வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியை இடம்மாற்றுமாறு கோரி

கொழும்பு - வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியை இடம்மாற்றுமாறு கோரி பிரதேச மக்கள் இன்று பொலிஸ் நிலையத்திற்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில்..ஈடுபட்ட வேளையில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்