நம்பிக்கையே வாழ்க்கை

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு முகம்கொடுத்த பின்பு முதல் தடவையாக பாடசாலைக்கு நண்பனை வரவேற்கும் சக மாணவர்களும் ஆசிரியரும் 


--- Advertisment ---