காத்தான்குடியில் கௌரவிப்பு

காத்தான்குடி குர்ஆன் மத்ரசாக்கள் அபிவிருத்திச் சங்கம் தனது 30 வருட பூர்த்தியினை முன்னிட்டு அதன் செயற்பாடுகளுக்கு பூரண ஒத்துழைப்பினை வழங்கி வரும் காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் திரு. U. உதய ஸ்ரீதர் (#SLAS) அவர்களை கௌரவித்ததுள்ளது


Advertisement