ஜனாசா அறிவித்தல்!

-முஹாஜிர்-

அக்கரைப்பற்று 02 பழைய இலங்கை வங்கி வீதியை சேர்ந்த #முகைதீன்பாவா (முனியர்ர பேரன் - சில்லறைக்கடை லாபீர் காக்காவின் சகோதரர்)
இன்று காலமானார்

#வசீறா உம்மாவின் கணவரான அன்னார்

#ஹாறூன் (water Board), #அமான் #ஹாறூன் ஆகியோரின் #தந்தையாரும்

#ஹாஜிலூன் (RDA - PD office) அவர்களின் #மாமனாரும்

இலங்கை வானொலி அறிவிப்பாளர் #இர்பான் அவர்களின் #சகோதரரும்

#அஹ்சன் (RDA) அவர்களின் #மாமாவும்

#நசார்ஹாஜியார் (UPA) அவர்களது #மைத்துனரும் ஆவார்

அன்னாரை வல்ல நாயன் பொருந்திக்கொள்வானாக!


Advertisement