இதோ வீடியோவில் பாருங்கள்! கொரோனா | Corono Virus

கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனாவில், மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை சீனா எப்படி இருக்கிறது? அரசுக்கு எதிரான குரல்கள் ஒடுக்கப்படுகின்றதா?