மீட்க நடவடிக்கை!

இந்தோனேஷியாவுக்கு அடித்துச் செல்லப்பட்ட 180 இலங்கை மீனவர்களுடனான 30 படகுகளையும் 
மீட்க ஜனாதிபதி நடவடிக்கை! 


Advertisement