பிரசார அலுவலகம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் இரத்தினபுரி மாவட்ட வேட்பாளர் எஸ்.ஆனந்தகுமார், தனது தேர்தல் பிரசார பிரதான அலுவலகத்தை இன்று இரத்தினபுரி புதிய நகர் பகுதியில் திறந்தார்.


Advertisement