சட்டக் கல்லுாரி அனுமதிப் பரீட்சை


இலங்கை சட்டக் கல்லுாரிக்கு 2021ம் ஆண்டுக்கான புது முக மாணவர்களை அனுமதிப்பதற்கான போட்டிப் பரீட்சை 2020 ஒக்டோபர் மாதமளவில் இடம்பெறும்.

விண்ணப்பப் படிவங்களை 9/7/2020 முதல் பெறலாம்.

கட்டணம் 6000.00

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 10/8/2020

கல்வித் தகமைகள்  GCE(A/L)

GCE (O/L) ஆங்கிலத்தில் C 

வயது 18 வயது

போட்டிப் பரீட்சை மூலம் அனுமதி.
Advertisement