இலங்கையில், இராஜாங்க செயலாளர்

 


அமெரிக்க இராஜாங்க செயலாளர் பொம்பையோ@SecPompeo

இரண்டு நாள் உத்தியோகப்பூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு, விசேட விமானத்தின் மூலம் நாட்டை வந்தடைந்தார். #US #SriLanka #lk