முகாமைத்துவ உதவியாளர் தொழிநுட்பம் சாரா விண்ணப்பங்கள்


தென்மாகாண அரச சேவையின் உள்ளுராட்சித் திணைக்களத்தில் வெற்றிடமாக உள்ள முகாமைத்துவ உதவியாளர் தொழிநுட்பம் சாரா பிரிவு 2 தரம் 111 பதவி வெற்றிடங்களுக்கான ஆட்சேர்கும் திறந்த போட்டிப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன . 


 தென் மாகாணத்தில் நிரந்தர வதிவிடத்தைக் கொண்டவர்கள் பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் . 


✅வெளிக்கள வேலை நிர்வாகி

✅சுகாதார நிர்வாகி

✅தையல் போதனாசிரியர்

✅கழிவுப் பொருள் மத்திய நிலைய பொறுப்பாளர்

✅வியாபார நிலைய நிர்வாகி

✅பரிசோதனை நிலைய உதவியாளர் மேலதிக விபரங்களும் விண்ணப்ப முறையும் 

www.psc.sp.gov.lk/exams/registration.phpAdvertisement