தரமுயர்வு


 


கமு/சது/தாறுஸ்ஸலாம் மகா வித்தியாலயம் சம்மாந்துறை. தேசிய பாடசாலையாக தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளது.