ஊடக சுதந்திரத்தில் இலங்கை முன்னேற்றம்

ஊடக சுதந்திரத்தில் இலங்கை கடந்த ஆண்டை விட சற்று முன்னேறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
உலக பத்திரிகை சுதந்திர நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைக்கு அமைய, 2017ம் ஆண்டில் 141வது இடத்தில் இருந்த இலங்கை 2018 ஆம் ஆண்டில் 131ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்த சுட்டியின்படி, உலகில் ஊடக சுதந்திரம் கூடுதலாக உள்ள நாடாக நோர்வே பதிவாகியுள்ளது.
இதேவேளை, ஊடக சுதந்திரம் மிகவும் குறைவாக உள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் எரித்திரியா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்காசியாவில் இந்தியா, பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான் இலங்கை ஆகிய நாடுகள் மிகவும் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கும் அதேவேளை, மாலைதீவு, ஆப்கானிஸ்தான், நேபாளம் ஆகிய நாடுகள் இலங்கையையும் விட மேலிடத்தில் உள்ளன.
இந்த சுட்டியில் 94வது இடத்தில் உள்ள பூட்டான் தெற்காசியாவில் ஊடக சுதந்திரத்தை கூடுதலாகப் பேணும் நாடாக அமைந்துள்ளமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.


--- Advertisment ---