’பிங்க்’ ஏரி,அவுஸ்திரேலியாவில் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கின்றது--- Advertisment ---