பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை தென்னை அபிவிருத்தி அதிகார சபையில் பின்வரும் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்

1. முகாமைத்துவ உதவியாளர் - BOOK KEEPER

2. நிகழ்ச்சித் திட்ட உதவியாளர் - INTERNAL AUDIT

🎯 முழுமையான விபரங்களுக்கு -www.cda.gov.lk (2019.04.05)
🎯 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 24.04.2019

🎯 விண்ணப்ப படிவத்துக்கு -


--- Advertisment ---