ஒலுவில் ஜூம்ஆ பள்ளிவாசலின் முன்றலில்

#Rizwan Salihu
#கடந்த ஈஸ்டர் ஞாயிறு தினத்தில் இலங்கையில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலைக் கண்டித்து இன்று (3) ஒலுவில் ஜூம்ஆ பள்ளிவாசலின் முன்றலில் இடம்பெற்ற கண்டன எதிர்ப்பு பேரணி.


Advertisement