நியமனம்


தேசிய பாடசாலைகளில் ஆசிரிய உதவியாளர்களாக கடமையாற்றியவர்களுக்கு இலங்கை ஆசிரியர் சேவை தரத்திற்கு நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு இன்று 25.06.2019 கல்வி அமைச்சின் கேட்போர்கூடத்தில் இடம்பெற்றபோது


--- Advertisment ---