ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவிகளுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது
#Vacancies #lka Book Keeper, Internal Auditor Technical Officer -#SLRC Details - rupavahini.lk (6.24)

📌 பதவிகள்

1. கணக்குப் பதிவாளர்

2. உள்ளக கணக்காய்வாளர்

3. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு -

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 01.07.2019

(மாதிரி விண்ணப்ப படிவம் பதிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)


--- Advertisment ---