தேசிய மக்கள் இயக்கத்தின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக முன்னாள் இராணுவத் தளபதி

நாட்டில் ஏற்றுமதி சார்ந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை செயல்படுத்துவோம் மகேஷ் சேனநாயக்க
ஒரு சுயாதீனமான மற்றும் பக்கச்சார்பற்ற தலைவரின் ஆட்சியில் மட்டுமே நாட்டிற்கு அமைதியும் நல்லிணக்கமும் இருக்கும் - மகேஷ் சேனநாயக்க


--- Advertisment ---