தேர்தலை முன்னிட்டு மூடல்

நவ. 16 ஜனாதிபதித் தேர்தல் நடவடிக்கைகள் காரணமாக, நவ. 15 ஆம் திகதி அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை - கல்வி அமைச்சு


Advertisement