அமெரிக்கவிற்குள் நுழைவதற்கு விதிக்கப்பட்ட பயணத் தடை வருந்தத்தக்கது

இராணுவத் தளபதி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு அமெரிக்கவிற்குள் நுழைவதற்கு விதிக்கப்பட்ட பயணத் தடை வருந்தத்தக்கது - எதிர்க்கட்சித் தலைவர்