வறுமைக்கு காரணம்,முறுகல்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் முறுகல் நிலையே தெற்காசிய வறுமைக்கு காரணம் - பாகிஸ்தானிய உயர்ஸ்தானிகர் மேஜர் ஜெரல் சாத் கட்டாக் தெரிவித்துள்ளார்.


Advertisement