சிறப்பு அங்காடிகளில் மக்கள்

ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட பகுதிகளில்  நகரப் புறத்து மக்கள், எவ்வாறு நாகரீகமாக பொருட் கொள்வனவு செய்கின்றார்கள் என்பதனை ஒரு முறை பாருங்கள்! உங்களுக்குப் புரியும்.


Advertisement