நாடாளுமன்ற அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் சந்திப்பு

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையி்ல் இன்று அலரி மாளிகையில் இடம் பெற்ற கூட்த்தில் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.


Advertisement