1,500 ஐக் கடந்தது

இலங்கையில் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 1,500 ஐக் கடந்தது!#CoronaVirus #Covid19 #Srilanka #lka


Advertisement