மங்கள சமரவீர தேர்தலில் போட்டியிடார்

தாம் இம்முறை  தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்பதாக, மாத்தை மாவட்ட முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், மங்கள சமரவீர அறிவித்துள்ளார்.


Advertisement