”நாளை நமதே”

தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் நடத்தப்படும் சந்திப்பின் பின்னர் தேர்தலுக்கான திகதி நாளை அறிவிக்கப்படும் − தேர்தல் ஆணைக்குழு தலைவர்Advertisement