கிரிக்கெற் வீராங்கனை விபத்தில் பலி

இலங்கையின் உள்ளக பெண் கிரிக்கெற் வீராங்களை புஜானி லியனகே, குருநாகலயில் நிகழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.


Advertisement