எட்டாந் திகதி,எட்டப்படும்

தேர்தல் ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் 8ம் திகதி கூடி ஆராய்ந்து தேர்தலுக்கான திகதி அறிவிக்கப்படும் − தேர்தல் ஆணைக்குழுத் தலைவர்


Advertisement