முதலாம் வகுப்பு அதிபர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றோர்

 

2020.08.21 அன்று நடைபெற்ற அரச சேவை ஆணைக்குழு தீர்மானத்தின் படி முதலாம் வகுப்பு அதிபர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றோர்

J.R.D.Amirthalingam,M.M.M.Husein,M.H.M.A.Rafeehu,M.H.A.Rahuman,U.M.M.Ameer,B.Chandreshwaran,V.M.Samsam,S.Thewachadra,A.Vimalendran,S.Sivanathan,K.Raveendra,M.Dharmalingam,E.Thurasinghum


Advertisement