மட்டக்களப்பில், அனைத்துலக காணாமற்போனோர் நாளில்

 


காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் நிலையை வெளிப்படுத்தக் கோரி யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பில் உறவுகள் திரண்டு போராட்டம்Advertisement